Privacy Policy

Privacy Policy

Когато посещавате нашия сайт и поръчате нещо оттук, Вие доброволно предоставяте определена информация и лични данни (име, адрес, телефон и e-meil). Не сте длъжни да ни дадете тези данни, но без тях ние няма как да осъществим доставката. Ние поемаме отговорността да осигурим неприкосновеност на вашата лична информация. Задължаваме се да не я предоставяме безпричинно на трети лица и да я използваме само по предназначение, а именно за целите на нашия онлайн магазин и доставка на поръчаното от Вас. Личните данни се обработват и използват от системата на нашия онлайн магазин като се спазват всички налични изисквания съответно по Закона за защита на личните данни.